Cookiji

Mi cookije koristimo kako bismo poboljšali iskustvo prilikom pristupa siteu, procijenili korištenje sadržaja i kao marketinšku potporu naših usluga. Mi želimo biti potpuno transparentni glede cookija koje koristimo, kao što želimo i da kontrola nad njima bude što jednostavnija za vas.

Naši cookiji se mogu podijeliti u pet kategorija, koje su predstavljene u pet sekcija. Svaka sekcija sadržava sažetak i može se proširiti kako bi bilo vidljivo više detalja.

Možete također i preuzeti dokument koji sadržava više informacija o cookijima koje koristimo.

Neophodni cookiji – pronađeno 2

Ovi cookiji su važni za funkcioniranje internetskih stranica jer oni podržavaju važne funkcije, kao što su kupovna košarica, kao i tehnički rad websitea kako bismo bili sigurni da ima očekivano funkcioniranje.

Ime cookiejaDatum istekaSvrhaKompanija

Cookiji iskustva korištenja sitea – pronađeno 5

Ovi cookiji se koriste kako bi potpomogli iskustvu korištenja sitea i prilikom uključivanja korisnički selektiranih opcija, pomoći navigacije siteom, itd. Općenito, nikakvi osobni podaci se ne prikupljaju ovom vrstom cookija.

Ime cookiejaDatum istekaSvrhaKompanija

Cookiji Performansi i funkcioniranja – pronađeno 6

Ovi cookiji se koriste prilikom upravljanja siteom i oni uključuju korisničke ankete, snimanje broja posjetitelja i druge web analitičke podatke. Limitirani broj osobnih podataka može biti prikupljen.

Ime cookiejaDatum istekaSvrhaKompanija

Marketinški cookiji i cookiji cross site praćenja – pronađeno 7

Ovi cookiji se koriste za praćenje posjetitelja na našem websiteu. Oni se mogu koristiti za izgrađivanje profila pretraživanja i/ili za pregledavanje povijesti za svakog posjetitelja. Identifikacijski ili jedinstveni podaci mogu biti prikupljani. Anonimizirani podaci se mogu dijeliti s trećim stranama.

Ime cookiejaDatum istekaSvrhaKompanija

Marketinški, oglašivački ciljani cookiji – pronađeno 0

Ovi cookiji se koriste za praćenje internetskih navika i aktivnosti. Mi ove informacije koristimo kako bismo bili u mogućnosti da vam pokažemo relevantne/personalizirane marketinške sadržaje. Uporabom ove vrste cookija, mi možemo prikupljati osobne identifikacijske informacije.koje možemo koristiti za prikazivanje ciljanih oglašivačkih sadržaja i/ili dijeljenje ovih informacija s trećim stranama u istu svrhu. Bilokoja aktivnost koja je zabilježena ili snimljena uporabom ovih cookija može biti prodana trećim stranama.

Preuzimanje podataka o cookiju

S donjih poveznica, možete preuzeti infomativni vodič o upravljanju cookijima, točne detalje o svim cookijima za offline pregled, a možete vidjeti i posljednji status revizije.