Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm trang web của bạn, để đánh giá việc sử dụng nội dung và hỗ trợ tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi muốn hoàn toàn minh bạch về các cookie chúng tôi sử dụng và để kiểm soát chúng dễ dàng nhất có thể cho bạn.

Cookie của chúng tôi được sắp xếp thành năm loại, được đại diện bởi năm phần. Mỗi phần sẽ hiển thị một bản tóm tắt và có thể được mở rộng để biết thêm chi tiết.

Bạn cũng có thể tải xuống tài liệu chứa chi tiết của tất cả các cookie chúng tôi sử dụng.

Rất cần thiết

Những công nghệ này cần thiết cho hoạt động cơ sở của trang web hoặc ứng dụng hoặc để hiển thị hoặc kích hoạt chức năng mà bạn đã yêu cầu.

Tên của cookieThời hạn sử dụngMục đíchCông ty

Trải nghiệm sử dụng trang

Các công nghệ này được sử dụng nhằm hỗ trợ trải nghiệm của bạn và bao gồm những tùy chọn và phương thức hỗ trợ điều hướng trang do người dùng chọn.

Hiệu suất và vận hành

Những công nghệ này được sử dụng trong việc quản lý trang web hoặc ứng dụng, bao gồm cả việc ghi lại số lượng khách truy cập và xác định các sự cố mà người dùng đang gặp phải.

Tên của cookieThời hạn sử dụngMục đíchCông ty

Tiếp thị, cá nhân hóa và quảng cáo

Các công nghệ này thu thập thông tin về quá trình duyệt của bạn. Chúng tôi cũng làm việc với các đối tác quảng cáo để cung cấp cho bạn những quảng cáo được cá nhân hóa trên mạng. Để biết thêm thông tin về các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của chúng tôi vui lòng truy cập Trung tâm Quyền riêng tư Toàn cầu

Tên của cookieThời hạn sử dụngMục đíchCông ty