Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm trang web của bạn, để đánh giá việc sử dụng nội dung và hỗ trợ tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi muốn hoàn toàn minh bạch về các cookie chúng tôi sử dụng và để kiểm soát chúng dễ dàng nhất có thể cho bạn.

Cookie của chúng tôi được sắp xếp thành năm loại, được đại diện bởi năm phần. Mỗi phần sẽ hiển thị một bản tóm tắt và có thể được mở rộng để biết thêm chi tiết.

Bạn cũng có thể tải xuống tài liệu chứa chi tiết của tất cả các cookie chúng tôi sử dụng.

Các Cookie cần thiết

Các cookie cần thiết giúp trang web có thể sử dụng được bằng cách cho phép các chức năng cơ bản như điều hướng trang và truy cập vào các khu vực an toàn của trang web. Các cookie này cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt trong hệ thống của chúng tôi. Chúng thường chỉ được cài đặt để đáp ứng với các hành động do bạn thực hiện tương ứng với yêu cầu dịch vụ, chẳng hạn như cài đặt tùy chọn bảo mật, đăng nhập hoặc điền vào biểu mẫu. Bạn có thể từ chối các cookie này thông qua trình duyệt của mình, nhưng các phần cần thiết của trang web sau đó sẽ không hoạt động. Những cookie này không lưu trữ bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Tên của cookieThời hạn sử dụngMục đíchCông ty

Các Cookie chức năng

Những cookie này cho phép trang web cung cấp chức năng nâng cao, hỗ trợ cá nhân hóa trang web, duy trì các tùy chọn do người dùng lựa chọn và công cụ hỗ trợ điều hướng trang web. Chúng có thể được cài đặt bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có dịch vụ mà chúng tôi đã thêm vào các trang của mình. Nếu bạn không cho phép các cookie này thì một số hoặc tất cả các dịch vụ này có thể không hoạt động bình thường.

Các Cookies hiệu suất và phân tích

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm lượt truy cập và nguồn lưu lượng, thực hiện khảo sát khách hàng và các phân tích trang web khác, vì vậy chúng tôi có thể đo lường và cải thiện hiệu suất của trang web của mình. Chúng giúp chúng tôi biết những trang nào là phổ biến nhất và ít phổ biến nhất và xem cách khách truy cập di chuyển xung quanh trang web. Thông tin mà các cookie này thu thập được tổng hợp và trong một số trường hợp, dữ liệu nhận dạng hạn chế có thể được thu thập.

Tên của cookieThời hạn sử dụngMục đíchCông ty

Các Cookie Quảng cáo và Theo dõi chéo trang

Những cookie này được sử dụng để theo dõi thói quen lướt web và hoạt động của khách truy cập trên các trang web của chúng tôi. Chúng có thể được sử dụng để xây dựng hồ sơ tìm kiếm và / hoặc lịch sử trình duyệt web cho mọi khách truy cập. Dữ liệu nhận dạng hoặc dữ liệu điển hình có thể được thu thập để cho phép chúng tôi hiển thị nội dung tiếp thị phù hợp / được cá nhân hóa cho bạn. Chúng tôi không lưu trữ trực tiếp thông tin cá nhân,mà là thông tin điển hình nhận dạng trình duyệt và thiết bị internet của bạn và sử dụng thông tin này để hiển thị quảng cáo có mục tiêu và / hoặc chia sẻ dữ liệu này với các bên thứ ba cho cùng mục đích. Nếu bạn không cho phép các cookie này, bạn sẽ gặp ít nội dung tiếp thị được cá nhân hóa và quảng cáo có mục tiêu hơn.

Tên của cookieThời hạn sử dụngMục đíchCông ty